Pikilily

Välkomen till något så ovanligt som en blogpost på Svenska, i all ärlighet händer det ju inte så ofta, men det ska bli mer av det framöver.

Jag vill berätta mer om Pikilily, en organisation som startades av en av mina WIMA vänner, Claire Elsdon. Under sin resa genom Afrika upptäckte hon att avsaknaden av underhåll på motorcyklar var en stor orsak till trafikolyckor – devisen kör tills det rasar, bokstavligen. Trafikolyckor är nu på väg att bli en större hälsorisk än sjukdomar som AIDS och malaria. Som den handlingskraftiga och godhjäratade människa hon är ville Claire göra något åt detta. Claire återvände till Afrika, närmare bestämt Mwanza, i Tanzania, där hon nu är bosatt och fullt engagerad i uppstarten av Pikilily – en motorcykelverkstad med plats för upplärning av kvinnliga mekaniker.

Claire i Mwanza. Publicerat med tillstånd av Pikilily
Claire i Mwanza. Publicerat med tillstånd av Pikilily

Som ni kanske minns önskade jag mej donationer till Pikilily istället för presenter på min 40års dag och att jag firade med att springa Beachy Head 10k till förmån för Pikilily. Nu är verkstaden snart klar och de kommer intervjua för traineeplatserna innom kort. Jag är fantastiskt stolt över att ha kunnat vara med och bidra till något så viktigt som ökad trafiksäkerhet och jag vill återigen tacka alla mina vänner och min familj som så generöst donerade pengar under hösten! Tack! <3

Paralellt med verkstaden kommer Pikilily köra ett pilotprojekt som återigen syftar till att öka medvetenheten av vikten av underhåll och regelbunden service,  men även att rädda liv – på ett mer direkt sätt. Projektet är nämligen specifikt riktat mot ambulansmotorcyklar. Dessa finns redan på många sjukhus i Tanzania, men de är ofta så eftersatta med underhåll att de inte är körbara. Istället för att brukas i sammhällets tjänst, genom att hämta sjuka människor eller gravida kvinnor och köra dem till sjukhuset, blir motorcyklarna stående i obrukbart tillstånd. För att sjuktransporterna ska fungera behöver motorcyklarna skötas om med regelbunden service. Pikililys ämnar köpa loss 4 stycken illa medfarna ambulansmotorcyklar från ett närliggande sjukhus samt renovera dem till full körbarhet. Sedan kommer Pikilily tillhandahålla service under ett år och på så sätt bevisa att genom underhåll och service kan motorcyklarna fungera tillförlitligt och utan haveri.

De nu obrukbara motorcykelambulancer som Pikilily hoppas kunna restaurera. Bild: Pikilily
De nu obrukbara motorcykelambulancer som Pikilily hoppas kunna restaurera. Bild: Pikilily

När motorcykelambulancerna väl är körbara kommer de att användas i samhällets service genom att hämta akut sjuka människor, med prioritet för gravida kvinnor med komplikationer. I Tanzania dör 20 gravida kvinnor varje dag av komplikationer som skulle kunna förebyggas med enkla medel om sjuktransport fanns. Att få tillgång till sjukvård i dessa situationer är helt enkelt livsavgörande, så med tanke på de få alternativ som finns till sjuktransport kommer Pikilily att fylla en viktig funktion i samhället.

Om du vill donera finns länken här.

För mer information besök gärna Pikililys hemsida och se videodagböckerna på youtube, de illustrerar hela förloppet från början och uppdateras fortlöpande.

Published by

Avatar photo

Åsa

I'm a passionate biker from Sweden. I love to travel, preferably on my motorcycle. Please let me know what you think of my blog! Post a comment or send an e-mail: asa@forza.greynorth.net

Comments: